SZKOŁA PODSTAWOWA W WOJNAROWEJ

SERDECZNIE WITAMY!!!    

STRONA GŁÓWNA  |  KONTAKT  |  REDAKCJA  |  UCZNIOWIE

ŻYCIE SZKOŁY

PROJEKTY/ PROGRAMY współfinansowane przez Unię Europejską w ramach "EFS"


Serdecznie dziękujemy firmie  z Grybowa za możliwość korzystania bezpłatnie z ich serwera!

AKTUALNOŚCI

 

IV GMINNY KONKURS MATEMATYCZNY

W dniu 12 grudnia 2014 roku w Koniuszowej odbył się IV gminny konkurs matematyczny "Zagadki logiczne i nie tylko". Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas: IV - VI szkół podstawowych i został przeprowadzony w dwóch kategoriach: indywidualnie (uczniowie walczyli o tytuł "Mistrza Logicznego Myślenia") i zespołowo (zsumowanie punktów zdobytych przez trzech uczniów danej szkoły wyłoniło zdobywcę tytułu "Szkoła, który uczy myśleć"). W konkursie brało udział 9 szkół z terenu gminy Korzenna, czyli w sumie 27 uczniów. Szkołę Podstawową w Wojnarowej reprezentowali uczniowie klasy VI: Bajerski Krystian, Kuzera Łukasz i Rak Krzysztof. Zespołowo nasza szkoła zdobyła I miejsce i tytuł "Szkoła, który uczy myśleć". W klasyfikacji indywidualnej Łukasz Kuzera zajął II miejsce. Do konkursu przygotowywała pani mgr inż. Barbara Cichońska.

ZOBACZ WIĘCEJ !!!

 

PROMOCJA PROJEKTU

 

Tytuł projektu: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Korzenna”.

Okres realizacji: 01.04.2014 r. – 31.12.2014 r.

Całkowita wartość projektu: 1 283 734,08 zł, dofinansowanie:  85% - EFS oraz 15% - dotacja celowa z budżetu krajowego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1. „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”.

Cele projektu:

1.      Podniesienie jakości w 14,25 oddziałach przedszkolnych w 12 szkołach podstawowych
w Gminie Korzenna poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3- i 4- letnich w terminie do 31.12.2014 r.

2.      Stworzenie w 14,25 oddziałach przedszkolnych w okresie do 31.12.2014 r. warunków umożliwiających objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku 3-4 lat poprzez zakup dodatkowego wyposażenia dostosowanego do potrzeb i możliwości wyżej wymienionej grupy dzieci.

3.      Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej realizowanej w 14,25 oddziałach przedszkolnych w 12 szkołach podstawowych dzieciom 3- i 4- letnim poprzez dostosowanie pomieszczeń do możliwości i potrzeb dzieci młodszych w okresie do 31.12.2014 r.

Zakres rzeczowy projektu:

Zakres rzeczowy projektu obejmuje 3 zadania:

1.     1. Organizacja placów zabaw – zakup wyposażenie wraz z montażem.

2.     2. Dostosowanie pomieszczeń – dostosowanie toalet do potrzeb dzieci oraz dostawanie toalet do potrzeb personelu.

3.      3. Wyposażenie – meble i wyposażenie, zabawki i pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne, zakup i montaż rolet okiennych, zakup wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki do opieki nad dziećmi, zakup sprzętu ICT i oprogramowania.

 

   ZOBACZ WIĘCEJ !!!

 

GMINNY KONKURS PIEŚNI POWSTAŃCZEJ, PATRIOTYCZNEJ I ŻOŁNIERSKIEJ

ZOBACZ WIĘCEJ !!!

 

GMINNY KONKURS JESIEŃ Z PIOSENKĄ I POEZJĄ

ZOBACZ WIĘCEJ !!!

 

AKADEMIA Z OKAZJI 11 LISTOPADA !!!

ZOBACZ WIĘCEJ !!!

 

UWAGA !!!

 

PIERWSZA POMOC

 


ORGANA SZKOŁY

O SZKOLE
    Jeżeli masz jakiekolwiek uwagi do materiałów zgromadzonych na stronie szkoły,
to podziel się nimi z Administratorem serwisu!

ADMINISTRATOR: Kownacka Violetta, adres e-mail: violettakownacka@interia.pl